BD! [Warning]
[linia: 18: /home/e-budujemy.pl/admin/slib/joraconn.class.php]
[linia 39: /home/e-budujemy.pl/admin/lib/base_funct.inc.php]
oci_connect(): ORA-04031: unable to allocate 752 bytes of shared memory ("shared pool","unknown object","KKSSP^128","kglss")

Nie można nawiązać połączenia z magazynem. Spróbuj ponownie za chwilę!